Klachtenformulier

Goede zorg staat bij ons voorop. We hopen dat u tevreden bent over ons werk in praktijk Pluimgras. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. Als u niet tevreden bent, maak dan gebruik van onze klachtenregeling. Wij streven ernaar om uw klachten uiterlijk binnen een maand af te ronden. Degene over wie uw klacht gaat kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij nemen uw klacht serieus en spannen ons in om het vertrouwen te herstellen. 

Welke klachten?
Patienten kunnen een klacht indienen over medewerkers van praktijk Pluimgras. U kunt iedere klacht indienen die u wenst, ook suggesties voor verbetering zijn welkom. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een medische behandeling, maar ook op de manier waarop u bejegend bent.

Hoe kunt u een klacht uiten?
Voor het uiten van een klacht bestaan de volgende mogelijkheden:

  • Uw klacht rechtstreeks bespreken met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft, is de eenvoudigste manier en leidt vaak tot een bevredigende oplossing. We nodigen u van harte uit voor een dergelijk gesprek als u een klacht heeft.
  • Vul het klachtenformulier in voor klachten of suggesties voor verbetering, via de website (www.praktijkpluimgras.praktijkinfo.nl) of,
  • Maak gebruik van de ideeënbus in de wachtkamer. Als u persoonlijk antwoord wilt, vermeldt dan hierbij uw naam en adres. 
  • U kunt uw klacht ook schriftelijk voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie: de Klachtencommissie Eerstelijnsgezondheidszorg Rijnland & Midden - Holland. Het adres is: Postbus 11088, 2301 EB Leiden. Let u erop dat uw klacht in ieder geval bevat: uw naam en adres, het onderwerp van uw klacht, uw bezwaren, en de naam van de verantwoordelijke persoon of instantie. Na ontvangst van de klacht informeert de commissie u over de verdere gang van zaken. De commissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die niet bij de praktijk werken. Tot de commissie behoren ook een jurist en een arts. De klachtencommissie doet een gemotiveerde uitspraak. Wanneer daar aanleiding toe is, doet zij aanbevelingen aan de huisartsen van de praktijk. De uitspraak wordt schriftelijk meegedeeld aan klager en aangeklaagde.

Geheimhouding
Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat niet alleen de hulpverleners of medewerkers van de praktijk, maar ook de leden van de klachtencommissie verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk.

Geen kosten
Aan de klachtenregeling van de praktijk zijn geen kosten verbonden.

Overige informatie
Voor advies over de afhandeling van een klacht kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg, telefoon 071 – 589 66 20.

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.


Patiënteportaal

Wij hebben ook een patientportaal.

Ga nu hier naar het patientportaal


Op reis

Deze praktijk is geregistreert als LCR-erken vaccinatie centrum. Via onderstaande snelkoppelingen vindt u snel de benodigde informatie voor u op reis gaat. 

- Tips voor-, tijdens- en na uw reis

- Wat neem je mee op reis?

- Belangrijkste besmettingsgevaren op reis

- Prijslijst vaccinaties

- Formulier aanvraag vaccinaties